Ethereum bereidt zich voor op zijn volgende belangrijke mijlpaal, de Constantinople-harde vork.

 

In dit artikel zullen we bespreken wat de Constantinople harde vork betekent voor Ethereum, de implicaties ervan voor de toekomst van het netwerk en de mogelijke impact op de marktwaarde van Ether.

Als snel overzicht is de lancering van Ethereum gepland in vier fasen: Frontier ( bètastadium om de gedecentraliseerde applicaties (dapps) te ontwikkelen en testen) Homestead (om het platform te stabiliseren) Metropolis (continu) en Serenity (binnenkort) ).

De tweede update van Metropolis-hardvork, de Constantinople-hardvork genaamd, had op 13 augustus 2018 moeten zijn afgerond.En twee maanden zijn getest en tegen de tweede week van oktober zijn vrijgegeven. Toch werd de vork uitgesteld tot januari 2019 nadat ontwikkelaars fouten in het programma hadden ontdekt tijdens de testperiode. Deze vertraging heeft zeker een extra druk gelegd op de waarde van Ethereum tijdens de laatste maanden van 2018. Waardoor de prijs van Ether medio december onder de $ 85 is gekomen. Ethereum heeft zelfs zijn positie als de op één na grootste cryptocurrency verloren door de marktkapitalisatie naar Ripple. Dit als gevolg van een negatieve prijsverschillen ten opzichte van zijn belangrijkste concurrenten. Daarom is het minste dat we kunnen zeggen dat Ethereum een ​​moeilijk jaar had.

Tegenwoordig, met het wereldwijde herstel van de prijzen van cryptocurrency, herstelde Ethereum 84% ten opzichte van de USdollar  sinds de onderkant van december. De ETH / USDT steeg voorbij $ 155 en Ethereum herwon zijn positie als de tweede meest populaire cryptocurrency op de markt achter Bitcoin. Of het werkelijke ETH-herstel kan doorgaan, kan afhankelijk zijn van de komende harde vork. De veel verwachte Constantinople-hardvork van Ethereum is nu midden januari verkrijgbaar. Er zijn geruchten op de markt, gebaseerd op de voorspellingen van Ethereum teamleider Péter Szilágyi, dat de harde vork op 16 januari van kracht zou kunnen worden.

Een snelle blik op de Constantinople-harde vork

De Constantinople-hardvork is belangrijk omdat deze de overgang van het huidige proof-of-work (PoW) -protocol naar het proof-of-stake (PoS) -protocol, dat bereikt moet worden door de laatste fase van de ontwikkeling van het Ethereum, moet vergemakkelijken. De PoW – PoS-transitie is een fundamentele verandering van consensus en zou een make-or-break-point voor het netwerk van Ethereum kunnen zijn.

Het proof-of-work, ook gebruikt door het protocol van Bitcoin, vereist ‘mijnwerkers’ om complexe wiskundige puzzels op te lossen in ruil voor een beloning. Dit wordt mijnbouw genoemd en de eerste mijnwerker die het probleem oplost, wordt beloond met eenheden van de ‘gemijnde’ cryptocurrency. Naarmate mijnwerkers efficiënter worden in het oplossen van de complexe wispuzzels, neemt de moeilijkheidsgraad van de berekeningen toe om de gemiddelde mijntijd stabiel te houden. Vandaar dat het PoW-protocol steeds meer energie verbruikt en de neiging heeft om de macht te consolideren in handen van grote mijnwerkers.

De ‘proof-of-stake’, aan de andere kant, laat de mijnwerkers met de grootste inzet een nieuw blok maken. In tegenstelling tot PoW worden ‘mijnwerkers’ in een PoS-omgeving niet beloond door het creëren van cryptocurrency maar transactiekosten. Als gevolg daarvan worden ze ‘vervalsers’ genoemd in plaats van ‘mijnwerkers’.

De PoS is aanzienlijk minder energie verbruikend en is aanzienlijk kosteneffectiever. Het is meer geschikt om de schaalbaarheid van het netwerk te ondersteunen en de kosten op de lange termijn te verlagen. Dit is de reden waarom Ethereum naar het PoS-protocol streeft. Om dit te bereiken, heeft Ethereum een ​​procedure ontwikkeld om de moeilijkheidsgraad voor mijnwerkers, de ‘moeilijkheidsbom’, geleidelijk te verhogen in september 2015. Door het mijnbouwproces geleidelijk minder rendabel te maken voor mijnwerkers, wil de bom het verplaatsen vergemakkelijken van PoW tot PoS.

In een poging om deze PoW – PoS overgang glad te strijken, zal de EIP 1234, zoals voorgesteld voor de Constantinople harde vork, de intensiteit van de ‘moeilijkheidsbom’ vertragen en de beloning voor mijnblokken van drie tot twee Ether verlichten. Als gevolg hiervan zal de PoW – PoS-transitie naar verwachting worden vertraagd met 5 miljoen blokken en zou ongeveer twaalf maanden in beslag moeten nemen. Als zodanig zorgt de vertraging ervoor dat het PoW-protocol gedurende een langere periode ongewijzigd blijft, zij het met een lagere mijnbeloning en heeft het een minder abrupt effect op de overgang.

Vandaar dat EIP 1234, een van de vijf Ethereum Improvement Proposals (EIP’s) voor de Constantinople-harde vork, de meest besproken en belangrijke upgrade voor mijnwerkers is. 

De vier andere voorstellen, EIP 145, EIP 1014, EIP 1052 en EIP 1283 – die we in dit artikel niet zullen behandelen, gaan ook over het verminderen van de complexiteit voor ontwikkelaars en het verlagen van de gaskosten (bedrijfskosten).

Als laatste opmerking hebben veel crypto-handelaars zeker gehoord van Ethereum Casper. Casper is het PoS-protocol dat ontwikkelaars van Ethereum hebben besloten te adopteren; het is bedoeld om kwaadwillende validators te straffen.

Risico’s gerelateerd aan de Constantinople harde vork

Ethereum is goed vooruitlopend op de Constantinople-harde vork. Toch zijn er risico’s verbonden aan het aanstaande evenement.

Ten eerste is er een vertragingsrisico. Op dit moment is er geen zekerheid over de datum van de harde vork. Zoals eerder in dit artikel al is vermeld, is de Constantinople harde vork al enkele maanden vertraagd. Een kleine vertraging zal zeker geen groot probleem voor de markt zijn, maar een aanzienlijk uitstel zou vragen oproepen over het vermogen van Ethereum om zijn vierstappenplan bij te houden, zou opnieuw het sentiment in Ethereum kunnen beschadigen en een nieuwe uitverkoop kunnen veroorzaken.

Ten tweede is er het risico van acceptatie. De PoW – PoS-transitie is een fundamentele verandering voor het netwerk van Ethereum. Hoewel PoS het mogelijk moet maken om het netwerk voor onbepaalde tijd te schalen, is het volgens veel mijnwerkers niet effectief in het verwerken van de worstcasescenario’s. Deze scenario’s omvatten zelden voorkomende gebeurtenissen, zoals gestolen privésleutels of netwerkonderbrekingen, die een dramatische impact kunnen hebben op de netwerkactiviteit en beveiliging. In het geval van gestolen sleutels zouden slechte acteurs de leiding nemen over het netwerk. In het geval van netwerkonderbreking, zouden de knooppunten zich moeilijk kunnen reorganiseren. Dit komt omdat de knooppunten in de POW-instelling automatisch in de verleiding komen om zichzelf opnieuw te rangschikken en naar een enkele ketting te trekken in het geval van een onverwachte gebeurtenis. In de context van de PoS,

Ook zullen sommige mijnwerkers zeker gekant zijn tegen de overgang van PoW naar PoS, omdat dit de machtsverhoudingen van mijnwerkers naar belanghebbenden zou verplaatsen. Als alle mijnwerkers niet overschakelen naar het nieuwe PoS-protocol, kan de blockchain van Ethereum zich splitsen. Dit komt omdat de nieuwe blockchain onverenigbaar zou worden met de oude ketting na de reeks updates. Desondanks is dit niet het basisscenario op de korte termijn. De Constantinople harde vork wordt gezien als ‘niet-controversieel’, vandaar dat van de meeste ontwikkelaars wordt verwacht dat ze naar het nieuwe protocol overschakelen, waardoor de blockchain van het Ethereum intact blijft na de update. De vraag naar een ‘controversiële’ vork zal waarschijnlijk worden opgeworpen in de latere stadia van de protocolverschuiving van Ethereum.

Laat je niet beïnvloeden door de harde vork van Bitcoin Cash

Als het gaat om harde vorken, is de november-vork van Bitcoin Cash nog steeds erg vers in de hoofden van handelaren. Hoewel verwacht werd dat de BCH-harde vork niet zou resulteren in twee afzonderlijke blockchains en een zware uitverkoop van de markt, waren er grote rode vlaggen die de BCH-harde vork in gingen.

Maar dit is niet het geval voor de dreigende Constantinople-vork van Ethereum. Traders moeten niet vergeten dat technologische upgrades noodzakelijk en onvermijdelijk zijn in de context van cryptocurrencies . Natuurlijk is het feit dat er geen garantie is voor een soepele overgang ,een risico dat door handelaars moet worden beheerd. Ethereum kan onderhevig zijn aan hogere prijsvolatiliteit in de aanloop naar de Constantinople-harde vork en de dagen na de vork.

Toch wordt verwacht dat de harde vork een deel van de spanning met betrekking tot Ethereum zal vrijgeven en mogelijk positief kan zijn voor de marktwaarde van Ether in de nabije toekomst.

 

bron: FXStreet