Help jij ook mee deze dame een nieuwe toekomst te geven?

for English scroll down

Help jij ook mee deze dame een nieuwe toekomst te geven? Lees onderstaande noodkreet en deel dit bericht! Of deel deze link: https://www.gofundme.com/f/eindelijk-de-juiste-behandeling  Elke donatie is welkom en samen hebben we een groter bereik!

Help jij ook mee? Wij van DutchCryptoTalk.com stellen onze advertentie en partner plekken ter beschikking! Heb jij een donatie gedaan? Stuur dan een screenshot naar donatie@dutchcryptotalk.com  en wij zetten je tot 29 augustus in de partner slideshow van onze footer pagina (onder aan de pagina). Ben jij op 23 augustus degene die het meeste gedoneerd heeft dan krijg jij voor 3 maanden een deel van onze advertentie ruimte ter beschikking op de pagina van DutchCryptoTalk.

Beste lezer,

Ik wil graag een inzamelings actie starten voor mijn vriendin waar ik al vele jaren gelukkig samen mee ben. Helaas kampt zij al 14 jaar met PTSS trauma, angststoornissen en agorafobie die ook nog eens gepaard gaan met depressies.

De PTSS is moeilijk te behandelen en gaat gepaard met langdurige depressies. Ze heeft al meerdere behandelingen ondergaan bij de GGZ en bij verschillende artsen. Helaas zijn we nu op een punt gekomen dat de depressie en de PTTS zo hardnekkig is dat mijn vriendin geen uitweg meer ziet. Ook de artsen van het GGZ kunnen haar op dit moment niet verder helpen richting herstel of het leren leven met de PPTS en depressies omdat er een passende behandeling op maat moet worden geboden en de wachtlijsten voor dergelijke behandelingen lang zijn. De huidige situatie is voor haar een lijdensweg die ondraaglijk en uitzichtloos is geworden. 

In mijn zoektocht naar gespecialiseerde klinieken die mijn vriendin de hulp en 1 op 1 behandelingen kunnen bieden die ze zo hard nodig heeft ben ik bij een privé kliniek in Ede terecht gekomen.

Het grote obstakel waar wij nu tegen aanlopen zijn de kosten (circa €5000 exclusief overige kosten) voor een opname en behandeling in deze privé kliniek. Een dergelijk bedrag kunnen wij helaas niet betalen. Daarom vraag ik jullie hulp om dit bericht zoveel mogelijk te delen en waar mogelijk een klein stukje aan haar herstel zou willen bijdragen. Ik gun haar zo graag een mooi en gezond leven zonder ziektes en depressies.

Alvast bedank voor het lezen en delen van dit verhaal. Dat waardeer ik enorm.

Met Vriendelijke Groet,
Rico Willmse

Doneren kan via:
https://www.gofundme.com/f/eindelijk-de-juiste-behandeling

Er kan ook via cryptocurrency gedoneerd worden via onderstaande adressen:

Bitcoin:
3QVs19wiRnkWnNpv7aNNJbz5inRiS5DBSV

Ethereum:
0xe879b7d208ab15a944da883ce5b525c10704d78c

Litecoin:
MBmHxWcM2eJCwUFLteYtWojNmaNkQZZJL8

Tether:
0xe879b7d208ab15a944da883ce5b525c10704d78c

Voor vragen en steunbetuigingen kunt u mailen naar:
eindelijkdejuistebehandeling@gmail.com


English


Help us to give this lady a new future! Read her story and cry for help below and share this message! Or share this link: https://www.gofundme.com/f/eindelijk-de-juiste-behandeling Every donation is welcome. Together we have a wider reach!

Do you also want to help? We at DutchCryptoTalk.com will offer part of our advertisement and partner places on our website to the highest donation done!
Have you made a donation? Send a screenshot to donatie@dutchcryptotalk.com and we will add you to the partner slideshow of our footer page (bottom of the page) until August 29. If you are the one who donated the most on August 23, you will receive part of our advertising space for 3 months on the website of DutchCryptoTalk.

Dear reader,

I would like to start a fundraiser campaign for my girlfriend that I have been happy together with for many years. Unfortunately, she has been suffering from PTSD trauma, anxiety disorders and agoraphobia for 14 years, accompanied by depression.

The PTSD is difficult to treat and is accompanied by long-term depression. She has already undergone multiple treatments at GGZ and at various doctors. Unfortunately, we have now come to a point where the depression and PTTS are so persistent that my girlfriend sees no way out. The GGZ doctors cannot help her any further at this time towards recovery or learning to live with these PPTS and depressions because a customized treatment is needed and the waiting lists for such treatments are long. The current situation is an agony for her that has become unbearable and hopeless.

In my search for specialized clinics that can offer my girlfriend the help and 1 to 1 treatments that she desperately needs, I ended up at a private clinic in Ede.

The biggest obstacle we are currently facing are the costs (approximately € 5000 excluding other costs) for admission and treatment in this private clinic. Unfortunately, we cannot pay such an amount at once. Therefore, I’m asking for your help to share this message as much as possible and possibly contribute a little bit to her recovery. I’d love to give her a beautiful and healthy life without diseases and depressions.

Thank you in advance for reading and sharing this story. I really appreciate it.

Best regards,
Rico Willmse

You can donate at:
https://www.gofundme.com/f/eindelijk-de-juiste-behandeling

You can also donate via cryptocurrency via the addresses below

Bitcoin:
3QVs19wiRnkWnNpv7aNNJbz5inRiS5DBSV

Ethereum:
0xe879b7d208ab15a944da883ce5b525c10704d78c

Litecoin:
MBmHxWcM2eJCwUFLteYtWojNmaNkQZZJL8

Tether:
0xe879b7d208ab15a944da883ce5b525c10704d78c

This will appear here with every receipt in crypto!

For questions and statements of support, please email:
eindelijkdejuistebehandeling@gmail.com

Deel dit bericht

Geef een reactie