Begrippenlijst

#:

A:

B:

 

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J:

K:

L:

M:

N:

O:

P:

Q:

R:

S:

T:

U:

V:

W:

X:

Y:

Z:

#:
51% attack:

Een aanval waarbij een entiteit meer dan 50% van de totale rekenkracht van een blockchain-netwerk controleert, waardoor ze de mogelijkheid hebben om transacties te manipuleren.

A:

Adres:

Een reeks letters en cijfers die wordt gebruikt om cryptocurrency naar een specifieke ontvanger te sturen. Elke gebruiker heeft een uniek adres op het blockchain netwerk.


AI:
AI, kort voor Kunstmatige Intelligentie, verwijst naar technologieën die computers in staat stellen om taken uit te voeren die normaal menselijke intelligentie vereisen, zoals leren, redeneren en beslissingen nemen, en heeft het potentieel om verschillende aspecten van ons leven te transformeren door automatisering en slimme analyses.


Airdrop:

De distributie van gratis tokens naar de wallets van gebruikers, vaak als promotie of beloning voor betrokkenheid bij een project.


Aggregator:

Een platform dat automatisch de hoogst renderende rentetarieven op DeFi-protocollen identificeert en benut om rendement te maximaliseren.


Algoritme:

Een set regels of procedures die een computer volgt om een specifieke taak uit te voeren. In de context van cryptocurrency kan het verwijzen naar het consensus algoritme dat wordt gebruikt om overeenstemming te bereiken over transacties.


Altcoin:

Een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar elke cryptocurrency anders dan Bitcoin. “Alt” staat hier voor “alternatief.”


AML (Anti-Money Laundering)

Maatregelen en regelgeving gericht op het voorkomen van witwassen van geld en andere illegale financiële praktijken binnen het financiële systeem, inclusief cryptocurrency.


ANN (Announcement):

Een aankondiging of bericht, vaak op forums, social media waarin belangrijke informatie over een cryptocurrency-project wordt gedeeld.


Arbitrage:

Het profiteren van prijsverschillen van een activum op verschillende markten. Cryptocurrency-arbitrage omvat het kopen van een activum op een beurs waar de prijs laag is en het verkopen op een andere waar de prijs hoger is.


Ash Drake:

Het verlies van het volledige geïnvesteerde kapitaal van een handelaar na het shorten van Bitcoin. Vernoemd naar Bitcoin handelaar onder het pseudoniem “Lord Ashdrake”.


ASIC (Application-Specific Integrated Circuit):

Gespecialiseerde hardware ontworpen voor specifieke taken, zoals het delven van bepaalde cryptocurrencies. ASIC’s worden vaak gebruikt voor het efficiënt mijnen.


ATH (All-Time High):

De hoogste prijs ooit bereikt door een bepaalde cryptocurrency.


ATL (All-Time Low):

De laagste prijs ooit bereikt door een bepaalde cryptocurrency.

B:

Bag:

Een hoeveelheid cryptocurrency die een belegger bezit.


Bagholder:

Een belegger of handelaar die een bepaalde cryptocurrency te lang heeft vastgehouden (hodlen) en nu de gevolgen van die beslissing onder ogen moet zien. In extreme gevallen heeft de houder op een hoogtepunt gekocht en de kans gemist om te verkopen, waardoor deze met waardeloze munten achterblijft.


BEAR:

Een marktsituatie waarin de prijzen dalen of worden verwacht te dalen. Een “bearish” markt.


Blockchain:

Een gedistribueerd grootboek of database dat transacties vastlegt in blokken die aan elkaar zijn gekoppeld. Het vormt de basis van de meeste cryptocurrencies.


Block Explorer:

Een online tool waarmee gebruikers transacties en blokken in een blockchain kunnen bekijken.


Block Reward:

De beloning die miners ontvangen voor het succesvol delven van een nieuw blok in een blockchain.


Block Time:

De tijd die nodig is om een nieuw blok aan een blockchain toe te voegen.


BTC (Bitcoin):

De afkorting voor Bitcoin, de eerste en meest bekende cryptocurrency.


BTFD (Buy The F*ing Dip):

Een informele uitdrukking die aangeeft dat investeerders moeten profiteren van prijsdalingen en moeten kopen wanneer de markt omlaag gaat.


BULL:

Een marktsituatie waarin de prijzen stijgen of worden verwacht te stijgen. Een “bullish” markt.


Bullish:

Een positieve houding ten opzichte van de verwachte prijsstijging van een activum.


Buy Wall:

Een groot aantal kooporders op een beurs die de prijs kan ondersteunen of beïnvloeden.

C:


Candle:

Een visuele representatie van prijsbewegingen in een bepaalde tijdsperiode op een grafiek. Het bestaat uit een rechthoekig lichaam (candle body) met boven en onder schaduw.


Charlie Lee:

De oprichter van Litecoin (LTC), een van de vroege altcoins die is afgeleid van Bitcoin.


Circulation Supply:

Het totale aantal eenheden van een cryptocurrency dat op een bepaald moment beschikbaar is op de markt.


CMC (CoinMarketCap):

CoinMarketCap is een populaire website die marktgegevens voor cryptocurrencies levert, waaronder prijzen, marktkapitalisatie en handelsvolume.


Confirmation:

Het proces waarbij een transactie wordt bevestigd en toegevoegd aan het blockchain-netwerk.


Consensus:

Het bereiken van overeenstemming binnen het blockchain-netwerk over de geldigheid van transacties.


Cost Averaging:

Een strategie waarbij een belegger regelmatig een vast bedrag investeert, ongeacht de huidige marktprijs, om de impact van volatiliteit te verminderen.


Cryptocurrency:

Een gecodeerde gegevensreeks die een munteenheid aanduidt. Het wordt gecontroleerd en georganiseerd door een peer-to-peer netwerk. Cryptocurrencies worden gecreëerd en beveiligd door middel van cryptografische algoritmen die worden onderhouden en bevestigd in een proces dat mining wordt genoemd.


Cross-Platform Interoperability:

De mogelijkheid van verschillende blockchain-platforms om naadloos met elkaar te communiceren en samen te werken.


Cross-Platform:

Het vermogen om activa en gegevens tussen verschillende blockchain-platforms of verschillende soorten technologieën uit te wisselen


Cross-Platform Swaps:

Het uitwisselen van activa tussen verschillende blockchain-platforms zonder tussenkomst van een tussenpersoon.


Cross-Platform Swap:

Een functionaliteit waarmee gebruikers tokens rechtstreeks kunnen ruilen tussen verschillende blockchain-platforms zonder tussenkomst van een tussenpersoon.


Cross-Chain Compatibility:

De mogelijkheid van een blockchain of token om te communiceren en interoperabel te zijn met andere blockchains.

D:

DApps (Decentralized Applications):

Applicaties die op een gedecentraliseerd netwerk draaien. Vaak op blockchain-technologie gebaseerd.


DCT’ers:

Leden van Dutch Crypto Talk, een Nederlandse gemeenschap van cryptocurrency-enthousiastelingen en experts. Binnen deze groep delen ze kennis, ervaring en bespreken ze diverse aspecten van digitale valuta en blockchain technologie.


Death Cross:

Een technisch-analyse patroon waarbij het 50-daags voortschrijdend gemiddelde het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van bovenaf doorsnijdt, wat kan duiden op een bearish trend.


Decentralized:

Een systeem waarbij de controle niet geconcentreerd is bij één entiteit, maar over meerdere knooppunten verspreid is.


DEX (Decentralized Exchange):

Een cryptocurrency-uitwisseling die geen centrale autoriteit heeft en peer-to-peer transacties mogelijk maakt.


Difficulty:
:
Een maatstaf die aangeeft hoe moeilijk het is om een nieuw blok aan de blockchain toe te voegen. Het wordt vaak aangepast om ervoor te zorgen dat het gemiddelde interval tussen blokken constant blijft.


Distributed Ledger:

Een gedeelde, gedecentraliseerde database die consistent wordt bijgehouden op verschillende locaties en knooppunten.


Double Spending:

Een potentieel probleem waarbij dezelfde digitale valuta meer dan één keer wordt uitgegeven, meestal voorkomen door blockchain technologie.


Dutch Crypto Talk:

Een Nederlandstalige website en community voor crypto-enthousiastelingen, waar leden samenkomen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en te spreken over digitale valuta en blockchain. Het biedt een platform waar zowel beginners als ervaren professionals hun begrip van de crypto-ruimte vergroten en bijdragen aan de gemeenschap.


DYOR (Do Your Own Research):

Een advies aan investeerders om zelfstandig onderzoek te doen voordat ze beslissingen nemen.


DEX Aggregator:

Een platform dat de liquiditeit van verschillende gedecentraliseerde exchange samenvoegt om gebruikers de beste handelsprijzen te bieden.


Decentralized Identity (DID):

Een digitale identiteit die is gebaseerd op blockchain-technologie, waarbij individuen de controle hebben over hun persoonlijke gegevens.

E:

ERC-20:

Een standaard voor het uitgeven van tokens op het Ethereum blockchain-platform. Tokens die voldoen aan de ERC-20-standaard kunnen gemakkelijk worden uitgewisseld met andere ERC-20-tokens.


ETH (Ethereum):

De native cryptocurrency van het Ethereum-netwerk, vaak gebruikt als een digitale brandstof om transacties uit te voeren en slimme contracten te activeren.


Exchange:

Een platform waar gebruikers cryptocurrency kunnen kopen, verkopen of verhandelen. Exchanges kunnen gecentraliseerd (CEX) of gedecentraliseerd (DEX) zijn.

F:

FA (Fundamental Analysis):

Het evalueren van activa op basis van financiële en economische factoren. Fundamental Analysis omvat vaak het onderzoeken van het bedrijfsmodel, de team achtergrond, partnerschappen en andere fundamentele aspecten van een cryptocurrency-project.


Fiat:

Traditionele, door de overheid uitgegeven valuta zoals de euro, dollar of yen. In de context van cryptocurrency wordt fiat vaak gebruikt om traditioneel geld aan te duiden.


Flash Loan:

Een vorm van gedecentraliseerde lening waarbij een gebruiker een lening kan nemen zonder onderpand, op voorwaarde dat de lening binnen hetzelfde transactie blok wordt terugbetaald.


Flippening:

Een hypothetische gebeurtenis waarbij de marktkapitalisatie van een alternatieve cryptocurrency die van Bitcoin overtreft. Het idee is dat de dominantie van Bitcoin wordt “omgekeerd” door een andere cryptocurrency.


FO (Fear of):

Een afkorting die vaak wordt gebruikt in combinatie met andere termen, zoals Fear of Missing Out (FO) of Fear of Loss (FOL). Dit verwijst naar de angst voor het missen van kansen of het lijden van verliezen.


FOMO (Fear of Missing Out):

De angst om een lucratieve kans te missen die anderen lijken te benutten. FOMO kan leiden tot impulsieve beslissingen in de markt.


Forging:

Het proces van het aanmaken van nieuwe blokken in blockchain op basis van Proof-of-Stake (PoS) algoritme met de mogelijkheid om een beloning te ontvangen in de vorm van nieuwe cryptocurrencies en commissies, ook bekend als Minting.


Fork:

Een splitsing in de blockchain, die kan resulteren in twee verschillende versies van de blockchain met verschillende regels. Forks kunnen zowel hard forks als soft forks zijn.


FUD (Fear, Uncertainty, Doubt):
Desinformatie of angst zaaiende tactieken die worden gebruikt om investeerders te beïnvloeden. FUD heeft tot doel negatieve sentimenten te verspreiden en twijfel te zaaien.

G:

Gas:

Een eenheid die de hoeveelheid rekenkracht vertegenwoordigt die nodig is om transacties op een blockchain uit te voeren. In Ethereum wordt gas gebruikt als een maatstaf voor de kosten van het uitvoeren van operaties op het netwerk.


Gas Fee:

De vergoeding die nodig is om een transactie uit te voeren op een blockchain-netwerk, met name op Ethereum. Het wordt uitgedrukt in “gas” en is afhankelijk van de complexiteit van de transactie


Genesis Block:

Het allereerste blok in een blockchain. Het bevat vaak speciale informatie en wordt handmatig gecreëerd als het startpunt van de blockchain.


Golden Cross:

Een technisch-analyse patroon waarbij het korte termijn voortschrijdend gemiddelde het lange termijn voortschrijdend gemiddelde van onderaf doorsnijdt. Dit kan duiden op een bullish trend op de markt.


Governance Token:

Een token dat wordt gebruikt om besluitvorming te beïnvloeden in een blockchain-protocol of DAO, vaak via stemrechten.


GPU (Graphics Processing Unit):

Een type processor dat wordt gebruikt voor het mijnen van bepaalde cryptocurrencies. GPU’s zijn efficiënter in het verwerken van bepaalde soorten berekeningen dan traditionele CPU’s.


Gwei:

Een eenheid die wordt gebruikt om de vergoedingen op het Ethereum-netwerk te meten. Het vertegenwoordigt een miljardste van één ether en wordt vaak gebruikt bij het specificeren van gasprijzen.

H:

Halving:

Een gebeurtenis waarbij de beloning voor het delven van nieuwe blokken op een blockchain wordt gehalveerd. Dit komt bijvoorbeeld regelmatig voor bij Bitcoin en heeft invloed op het aanbod van nieuwe munten.


Hard Cap:

Het maximale aantal tokens dat ooit zal worden uitgegeven voor een bepaalde cryptocurrency. Dit is een vastgesteld limiet dat niet kan worden overschreden.


Hard Fork:

Een type fork waarbij een nieuwe versie van de software niet compatibel is met de oudere versie. Het kan resulteren in twee verschillende versies van de blockchain met verschillende regels.


Hash:

Een alfanumerieke reeks gegenereerd door een algoritme, die de gegevens van een blok in een blockchain vertegenwoordigt. Het wordt gebruikt als een unieke identificatie voor blokken.


Hash rate:

De maat voor de rekenkracht van een blockchain netwerk, groep of individu en wordt bepaald door het aantal berekeningen dat per seconde wordt uitgevoerd en helpt bij het bepalen van de mining moeilijkheid van het blockchain netwerk.


HODL:

Een spelfout van “hold” die populair is geworden in de cryptocurrency gemeenschap. Het betekent het vasthouden van cryptocurrencies voor de lange termijn, ongeacht de prijsvolatiliteit.


HOLD:

Een afgeleide van “HODL” met dezelfde betekenis van het vasthouden van cryptocurrencies.


Holder:

Een persoon die cryptocurrency bezit en deze niet actief verhandelt. Het verwijst naar iemand die zijn posities voor langere tijd vasthoudt.

I:

ICO (Initial Coin Offering):

Een financieringsmethode waarbij nieuwe cryptocurrencies worden uitgegeven en verkocht aan investeerders. Het functioneert als een soort crowdfunding, waarbij investeerders in ruil voor hun bijdrage nieuwe tokens ontvangen.


Impermanent Loss:

Een tijdelijk verlies dat liquiditeitsverschaffers kunnen ervaren als gevolg van prijsverschillen tussen de activa in een liquiditeits pool.

J:

K:

KYC (Know Your Customer):

Een proces waarbij financiële instellingen de identiteit van hun klanten verifiëren om witwassen van geld en frauduleuze activiteiten te voorkomen. In de context van cryptocurrency betekent dit vaak dat gebruikers zich moeten identificeren voordat ze bepaalde diensten kunnen gebruiken.

L:

Lambo:

Een afkorting voor Lamborghini, vaak gebruikt als symbolische term voor succes in de cryptocurrency markt. Het wordt humoristisch gebruikt om aan te geven dat iemand enorme winsten heeft gemaakt en nu in staat is om een luxe auto zoals een Lamborghini te kopen.


Layer 2 (L2):

Een oplossing bovenop de hoofd blockchain (Layer 1) die wordt gebruikt om schaalbaarheid problemen aan te pakken, zoals side chains of het Lightning Network.


Layer-2 Scaling Solutions:

Technologische oplossingen bovenop de belangrijkste blockchain-laag om schaalbaarheid problemen aan te pakken, zoals het Lightning Network voor Bitcoin


Lightning Network:

Een off-chain oplossing voor schaalbaarheid problemen in blockchain-netwerken, met name op het Bitcoin-netwerk. Het maakt snellere en goedkopere transacties mogelijk door bepaalde transacties buiten het main netwerk uit te voeren.


Liquidity Pool:
:
Een pool van fondsen die beschikbaar is voor het verhandelen op een gedecentraliseerde uitwisseling (DEX), waardoor gebruikers liquiditeit kunnen verschaffen en beloningen kunnen verdienen.


Limit Order:

Een type bestelling waarbij een gebruiker koopt of verkoopt tegen een specifieke prijs. De transactie wordt pas uitgevoerd wanneer de marktprijs de opgegeven prijs bereikt.


Liquiditeit:

De mate waarin een activum snel kan worden gekocht of verkocht op de markt zonder grote prijsschommelingen. Een markt met hoge liquiditeit maakt het gemakkelijker om transacties uit te voeren zonder aanzienlijke invloed op de prijs.


Long:

Het kopen van een activum in de verwachting dat de prijs zal stijgen. Een long positie houdt in dat de handelaar speculeert op een prijsstijging van het activum.

M:

Margin Trading:

Handelen met geleend geld om de positie grootte te vergroten. Het stelt handelaren in staat om meer activa te verhandelen dan ze daadwerkelijk bezitten, met het potentieel voor hogere winsten, maar ook hogere risico’s.


Market Order:

Een bestelling om een activum onmiddellijk tegen de huidige marktprijs te kopen of verkopen. Het wordt uitgevoerd tegen de beste beschikbare prijs op dat moment.


Masternode:

Een computer die is aangesloten op het netwerk van een cryptocurrency en bepaalde taken uitvoert, zoals transacties valideren, in ruil voor beloningen. Masternodes zijn typisch vereist in Proof-of-Stake (PoS) of andere consensus algoritmen.


Maximum Supply:

Het maximale aantal tokens dat ooit zal worden uitgegeven voor een bepaalde cryptocurrency. Dit is vaak een vast aantal dat niet zal veranderen.


MCAP (Markt cap):

De totale waarde van alle uitstaande tokens van een cryptocurrency. Het wordt berekend door de huidige prijs per token te vermenigvuldigen met het totale aanbod.


MEV (Miner Extractable Value):

De waarde die een miner kan extraheren uit het voorrang geven, censureren of herschikken van transacties op een blockchain om winst te maken.


Mining:

Het proces van het valideren van transacties en het toevoegen van nieuwe blokken aan de blockchain, meestal via Proof-of-Work.


Mining Pool:

Een groep miners die hun rekenkracht bundelen om de kans op het winnen van blok beloningen te vergroten. De beloningen worden dan verdeeld op basis van de bijdrage van elke miner.


Mining Ring:

Een groep miners die samenwerken en hun rekenkracht bundelen om efficiënter te minen.


MO (Market Order):

Een andere term voor een market order, waarbij een gebruiker onmiddellijk koopt of verkoopt tegen de huidige marktprijs.


Moon:

Een term die wordt gebruikt om aan te geven dat de prijs van een cryptocurrency sterk stijgt, met de implicatie dat het naar de maan gaat.


MyEtherWallet:

Een online portemonnee voor het beheren van Ethereum en ERC-20 tokens. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om hun eigen wallets offline te genereren.

N:

Node:

Een actieve deelnemer in het netwerk van een blockchain. Nodes kunnen verschillende rollen vervullen, waaronder het valideren van transacties, verspreiden van informatie en handhaven van de consensus regels van het netwerk. Er zijn volledige nodes, die een volledige kopie van de blockchain bewaren, en lichte nodes, die slechts een deel van de blockchain bewaren voor efficiëntie.

O:

OG (Original Gangster):

Een term die wordt gebruikt om een persoon aan te duiden die al lange tijd actief is in de cryptocurrency gemeenschap. Het suggereert vaak ervaring en betrokkenheid vanaf het begin. Een voorbeeld is Vitalik Buterin, de uitvinder van Ethereum.


Orderboek:

Een lijst met alle openstaande limit orders voor een bepaalde cryptocurrency op een beurs. Het toont de prijzen waartegen mensen bereid zijn te kopen of verkopen, en het kan indicaties geven van mogelijke prijsbewegingen.


OTC (Over-the-Counter):

Handel buiten de reguliere beurs tussen twee partijen direct. OTC-handel omzeilt het openbare orderboek en kan grote transacties vergemakkelijken met minder invloed op de marktprijs.

P:

Permissionless:

Een kenmerk van blockchain-netwerken waarbij de deelname openstaat voor iedereen zonder toestemming. Gebruikers kunnen transacties initiëren en deelnemen aan het netwerk zonder goedkeuring van een centrale autoriteit.


Presale:

Een verkoop van tokens voordat ze openbaar beschikbaar zijn. Investeerders kunnen tokens tegen een lagere prijs kopen tijdens de presale-fase voordat de officiële crowd sale begint.


Private Key:

Een geheime sleutel die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een cryptocurrency-portemonnee. Het is raadzaam om deze strikt privé te houden, omdat het de controle geeft over de bijbehorende activa.


Proof-of-stake (POS):

Een consensus algoritme waarbij de kans om nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen afhankelijk is van de hoeveelheid munten die een gebruiker bezit. Hoe meer munten, hoe groter de kans op het valideren van transacties.


Proof-of-Work:

Een consensus algoritme waarbij mijnwerkers complexe wiskundige puzzels oplossen om nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen. Het vereist aanzienlijke rekenkracht en energie.


Public Key:

Een sleutel die wordt gebruikt om transacties te verifiëren en die openbaar beschikbaar is. Het wordt gecombineerd met de private key om beveiligde transacties mogelijk te maken.


Pump en dump:

Een manipulatieve praktijk waarbij de prijs van een cryptocurrency kunstmatig wordt opgepompt (gepumpt) en vervolgens snel verkocht (gedumpt) om winst te maken. Dit kan leiden tot plotselinge en grote prijsschommelingen.

Q:

R:
Ransomware:
Kwaadaardige software die bestanden versleutelt en losgeld vraagt in cryptocurrency in ruil voor de decryptiesleutel.


Rebase:

Een proces waarbij de totale voorraad van een cryptocurrency wordt aangepast om prijsvolatiliteit te verminderen en de stabiliteit te bevorderen.


REKT:

Jargon voor iemand die een aanzienlijk verlies heeft geleden in de markt. REKT is “vernield”, wat betekent ernstig beschadigd, volledig verwoest of geruïneerd.


RO (Return On):

Een afkorting die wordt gebruikt in financiële contexten om de rendabiliteit of opbrengst van een bepaalde investering of activiteit aan te duiden. Voorbeelden zijn Return On Investment (ROI) of Return On Assets (ROA).


Roadmap:

Een overzicht van de geplande ontwikkelingen en mijlpalen voor een cryptocurrency-project. Het geeft investeerders en gebruikers inzicht in de toekomstige plannen en richting van het project.


RS (Relative Strength):

Een technische indicator die de kracht van een beveiliging meet ten opzichte van de markt. Het wordt vaak gebruikt in technische analyse om trends en keerpunten te identificeren.


Rug Crypto:

Een term die wordt gebruikt voor cryptocurrencies die mogelijk frauduleus zijn of een hoog risico op verlies met zich meebrengen.


Rug Pull:

Een term die wordt gebruikt om een situatie te beschrijven waarbij de ontwikkelaars of beheerders van een project plotseling de liquiditeit uit het project wegnemen, waardoor investeerders verlies lijden.

S:

SAJ (Smart Ass Investor):

Een term die wordt gebruikt om iemand te beschrijven die zichzelf als een intelligente belegger ziet. Het kan een zelfbewuste of ironische manier zijn om iemands investeringsbenadering te beschrijven.


Satoshi:

De kleinste rekeneenheid van Bitcoin. Het is vernoemd naar Satoshi Nakamoto, de pseudonieme maker van Bitcoin. Eén Bitcoin bestaat uit 100 miljoen Satoshis.


Satoshi Nakamoto:

Het pseudoniem van de persoon of groep die Bitcoin heeft gemaakt. De ware identiteit van Satoshi Nakamoto blijft onbekend.


Sats:

Een afkorting voor Satoshi, vaak gebruikt om kleine hoeveelheden Bitcoin aan te duiden. Bijvoorbeeld, 1000 sats staat gelijk aan 0.00001 BTC.


Scam:

Een bedrieglijke praktijk met als doel mensen op te lichten. In de context van crypto verwijst het naar frauduleuze activiteiten of projecten.


SegWit (Segregated Witness):

Een protocol upgrade voor Bitcoin dat de schaalbaarheid verbetert door de handtekening gegevens van transacties te scheiden. Het helpt ook bij het verminderen van transactiekosten.


Sell/Buy Wall:

Een groot aantal verkoop- of kooporders op een beurs die de prijs kan beïnvloeden. Een ‘muur’ suggereert dat er veel orders op een specifiek prijsniveau zijn.


Sharding:

Een schaalbaarheid oplossing waarbij de blockchain in kleinere stukjes (shards) wordt verdeeld. Dit kan helpen om transacties parallel te verwerken en de schaalbaarheid te verbeteren.


Shill (Shilling):

Het promoten van een cryptocurrency met als doel de prijs kunstmatig te verhogen. Een persoon die dit doet, wordt een “shiller” genoemd.


Shitcoin:

Een denigrerende term voor een waardeloze of frauduleuze cryptocurrency. Het suggereert een gebrek aan waarde of geloofwaardigheid.


Short:

Het verkopen van een activum in de verwachting dat de prijs zal dalen. Dit wordt vaak toegepast om te profiteren van neerwaartse marktbewegingen.


Silk Road:

Een online marktplaats die bekend staat om illegale transacties en het gebruik van Bitcoin. Het werd uiteindelijk gesloten door wetshandhaving.


Smart Contract:

Zelf uitvoerende contracten die zijn geprogrammeerd om automatisch uit te voeren wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Ze worden vaak gebruikt op blockchain-platforms zoals Ethereum.


Soft Cap:

Het minimale bedrag dat een cryptocurrency-project moet ophalen tijdens een ICO om door te gaan met ontwikkeling. Als het doel niet wordt bereikt, kan de ICO worden geannuleerd.


Soft Fork:

Een type fork waarbij nieuwe regels compatibel zijn met oudere versies, waardoor de gemeenschap de keuze heeft om over te schakelen.


Solidity:

Een programmeertaal gebruikt voor het schrijven van smart contracts op het Ethereum-platform.


Spec Mining:

Het speculatieve mijnen van een cryptocurrency zonder vastgestelde waarde met als doel dat het winst oplevert in de toekomst.


Spread:

Het verschil tussen de aankoopprijs (bid) en verkoopprijs (ask) van een activum. Een kleine spread duidt op een liquide markt.


StableCoin:

Een cryptocurrency die is gekoppeld aan een stabiele activa, zoals fiat-valuta, om prijsvolatiliteit te verminderen.


Stop Loss / Conditional Order:

Een vooraf ingestelde verkooporder die wordt geactiveerd wanneer de prijs van een activum een bepaald niveau bereikt. Het helpt beleggers hun verliezen te beperken.

T:

TA (Technische Analyse):

Het analyseren van marktprestaties op basis van historische prijsgrafieken en technische indicatoren. Technische analyse wordt vaak gebruikt om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.


Telegram:

Een populaire berichten-applicatie die vaak wordt gebruikt voor communicatie binnen de cryptocurrency gemeenschap. Veel crypto-projecten hebben hun eigen Telegram-groepen voor discussies.


Token:

Een eenheid van digitale waarde uitgegeven op een blockchain, vaak vertegenwoordigend eigendomsrechten of toegang tot een dienst. Tokens kunnen verschillende functies hebben binnen een blockchain-ecosysteem.


Token Burn:

Het permanent verwijderen van een bepaalde hoeveelheid tokens uit omloop. Dit kan worden gedaan om schaarste te creëren of de waarde van de overgebleven tokens te verhogen.


Tokenomics:

Het economische model en de structuur van een cryptocurrency-token, inclusief aspecten als aanbod, verdeling, gebruik en eventuele economische stimulansen.


Total Supply:

Het totale aantal tokens dat ooit beschikbaar zal zijn voor een bepaalde cryptocurrency. Dit is een belangrijk concept om de schaarste en potentiële inflatie van een token te begrijpen.


Trading Bot:

Een geautomatiseerd programma dat handelt op basis van vooraf ingestelde regels zonder directe menselijke tussenkomst. Trading bots worden gebruikt voor het uitvoeren van transacties op markten volgens bepaalde strategieën.

U:

V:

Vitalik Buterin:

De medeoprichter van Ethereum, een van de meest prominente figuren in de cryptocurrency-ruimte. Vitalik Buterin speelde een cruciale rol bij de oprichting en ontwikkeling van het Ethereum blockchain-platform.


Volatiliteit:

De mate van schommelingen in de prijs van een activum over een bepaalde periode. Hoge volatiliteit geeft aan dat de prijzen sterk kunnen variëren, terwijl lage volatiliteit duidt op stabielere prijsbewegingen.


Volume:

De totale hoeveelheid activa die op een beurs verhandeld wordt gedurende een bepaalde periode. Volume is een belangrijke indicator van marktactiviteit en liquiditeit.

W:

Wallet:

Een digitale portemonnee waarmee gebruikers cryptocurrency kunnen opslaan, verzenden en ontvangen. Wallets kunnen hardwarematig, softwarematig, online of offline zijn.


Web 3:

Web 3 is de volgende evolutie van het internet, waarbij decentralisatie centraal staat. Het omvat technologieën zoals blockchain en slimme contracten, waardoor gebruikers meer controle en privacy hebben over hun gegevens en interacties op het web.


Wei:

De kleinste rekeneenheid in Ethereum, vergelijkbaar met Satoshi in Bitcoin maar dan voor Ether. 1 Ether is gelijk aan 1.000.000.000.000.000.000 Wei.


Whale:

Een term die wordt gebruikt om een individu of entiteit aan te duiden die een aanzienlijke hoeveelheid cryptocurrency bezit en daardoor de markt kan beïnvloeden. Walvissen hebben vaak grote invloed op prijsbewegingen.


Whitepaper:

Een document dat de technische details, doelen en visie van een cryptocurrency-project uiteenzet. Het whitepaper is vaak de basis voor investeerders om de haalbaarheid en innovatie van een project te beoordelen.


Wrapped Token:

Een token op een blockchain dat de waarde van een ander token vertegenwoordigt en het mogelijk maakt om activa tussen verschillende blockchains te verplaatsen.


Wrapped ETH (WETH):

Een token op Ethereum dat 1:1 is gekoppeld aan Ether (ETH), vaak gebruikt om Ether te verhandelen op gedecentraliseerde exchange.

X:

Y:

Z: