Wat is Blockchain

Blockchain is een gedecentraliseerde en verspreide technologie die fungeert als een openbaar, onveranderlijk grootboek om gegevens op te slaan en transacties te verifiëren. Het is in wezen een database die wordt onderhouden door een netwerk van computers (knooppunten) in plaats van een centrale autoriteit. Deze computers werken samen om overeenstemming te bereiken over de geldigheid van transacties en voegen nieuwe gegevens toe in de vorm van “blokken” die chronologisch aan elkaar worden gekoppeld, waardoor een keten van blokken ontstaat, de blockchain genoemd.

Belangrijkste kenmerken van blockchain:

 1. Decentralisatie: In tegenstelling tot traditionele databases die worden beheerd door een centrale entiteit (zoals een bank of overheidsinstantie), is blockchain gedecentraliseerd. Geen enkele partij heeft de volledige controle over het netwerk.
 2. Transparantie: Alle transacties en gegevens die aan de blockchain worden toegevoegd, zijn openbaar en kunnen door iedereen worden bekeken. Dit zorgt voor transparantie en vertrouwen in het systeem.
 3. Onveranderlijkheid: Eenmaal vastgelegd in een blok, kunnen gegevens niet meer worden gewijzigd zonder consensus van het hele netwerk. Dit is mogelijk door cryptografische technieken en de onderlinge afhankelijkheid van blokken.
 4. Consensusmechanismen: Om gegevens aan het grootboek toe te voegen, moeten deelnemers in het netwerk het eens zijn over de geldigheid van transacties. Verschillende consensusmechanismen, zoals Proof of Work (PoW) en Proof of Stake (PoS), worden gebruikt om dit te bereiken.

Hoe werkt het:

 1. Transacties: Wanneer iemand een transactie wil uitvoeren, bijvoorbeeld het verzenden van bitcoins naar een andere gebruiker, wordt deze transactie voorgesteld aan het netwerk.
 2. Verificatie: De transactie wordt gevalideerd door verschillende knooppunten in het netwerk. Deze knooppunten controleren of de verzender het recht heeft om de transactie uit te voeren en of er genoeg middelen zijn om de transactie te voltooien.
 3. Toevoegen aan een blok: Als de transactie wordt goedgekeurd, wordt deze gebundeld met andere transacties in een nieuw blok.
 4. Mijnen: Om een blok aan de blockchain toe te voegen, moeten miners een complex wiskundig probleem oplossen, bekend als de “Proof of Work”. De eerste miner die het probleem oplost, krijgt een beloning in de vorm van nieuwe bitcoins en transactiekosten.
 5. Toevoegen aan de blockchain: Zodra een blok is gemijnd, wordt het aan de blockchain toegevoegd en wordt het gedistribueerd naar alle knooppunten in het netwerk.
 6. Ketting van blokken: Elke nieuw toegevoegde blok is gekoppeld aan het vorige blok, waardoor een onveranderlijke keten van blokken ontstaat.

Toepassingen:

Blockchain wordt gebruikt in verschillende toepassingsgebieden, waaronder:

 1. Cryptocurrencies: Blockchain vormt de basis voor digitale valuta’s zoals Bitcoin en Ethereum.
 2. Supply chain management: Blockchain kan worden gebruikt om de traceerbaarheid en transparantie van producten in de supply chain te verbeteren.
 3. Slimme contracten: Dit zijn zelfuitvoerbare contracten die automatisch worden uitgevoerd wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
 4. Stemsystemen: Blockchain kan worden gebruikt om veilige en transparante elektronische stemsystemen te creëren.
 5. Digitale identiteit: Blockchain kan worden gebruikt om een veilige en verifieerbare digitale identiteit voor individuen te creëren.
 6. Gegevensbeveiliging: Blockchain kan worden gebruikt om gegevens te versleutelen en te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang.

De technologie van blockchain blijft zich ontwikkelen en evolueren, en het heeft het potentieel om vele aspecten van het moderne leven te transformeren door middel van efficiëntere en veiligere gegevensopslag en -uitwisseling.

In onderstaand YouTube filmpje woord uitgelegd wat Blockchain is.

VOORBEREIDINGEN/TIPS KOPEN/VERKOPEN TRADE OP EXCHANGE WELKE WALLET GEBRUIKEN WAT IS…