Wat is cryptohandel?

Je kan cryptohandel een beetje vergelijken met een geldwissel kantoor.
Als je naar een ander land gaat dan moet je geld omwisselen. Het kan per dag verschillen wat je krijgt. Hieronder volgt de uitleg.

De wisselkoers wordt vaak bepaald door vraag en aanbod op de internationale valutamarkt. Wanneer er meer vraag is naar een bepaalde valuta (bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar) dan er aanbod is, dan zal de wisselkoers van de dollar stijgen. Dit wordt appreciatie genoemd. Het tegenovergestelde van appreciatie is depreciatie. Dat geschiedt als het aanbod van een munt groter is dan de vraag.

Een andere reden waardoor de wisselkoers verandert, zijn kapitaalstromen tussen landen. Wanneer een Nederlands bedrijf investeert in het buitenland (de VS) zal er vraag zijn naar Amerikaanse dollars. Op deze manier is er meer vraag naar dollars. Hierdoor zal de wisselkoers van de dollar toenemen.

Op korte termijn kunnen wisselkoersen zeer onstabiel zijn omdat ze worden beïnvloed door allerlei speculatieve en psychologische factoren. Het zijn vooral de internationale kapitaalstromen en niet zozeer de handelsstromen die de vraag- en aanbodcurven van de valutamarkten bepalen.

Op langere termijn wordt de wisselkoers vooral bepaald door verwachtingen over de reële interestvoeten. Als de interest van de VS stijgt, zullen beleggers Amerikaanse dollars gaan kopen omdat ze graag een hoge rente willen. Door de hogere beleggersvraag naar dollars zal de wisselkoers van de dollar stijgen.

Wanneer de wisselkoers van de eigen munt van land A stijgt ten opzichte van die van een land B, dan wordt de eigen invoer gestimuleerd (land B wordt goedkoper) en de uitvoer afgeremd (land A wordt duurder). Dit veroorzaakt een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans.

Bron wikipedia 

VOORBEREIDINGEN/TIPS KOPEN/VERKOPEN TRADE OP EXCHANGE WELKE WALLET GEBRUIKEN WAT IS…

Deel deze pagina