Disclaimer

Welkom bij de disclaimer van https://dutchcryptotalk.com, zoals verstrekt door Dutch Crypto Talk. Deze disclaimer legt uit onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel Eigendom

Het gebruik van informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt, gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch Crypto Talk is het niet toegestaan tekst, foto’s of ander materiaal op deze website te hergebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij Dutch Crypto Talk. U hebt echter wel de mogelijkheid om inhoud te delen via sociale media.

Geen Garantie op Juistheid

Indien van toepassing: Dutch Crypto Talk streeft ernaar een zo actueel mogelijke website te onderhouden. Echter, ondanks deze inspanningen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledige of onjuiste informatie op deze website.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en zonder aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling. Dutch Crypto Talk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Inhoud van Derden en AI

Op deze site treft u links en afbeeldingen aan afkomstig van externe bronnen. Dutch Crypto Talk is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden en/of de manier waarop deze websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, het auteursrecht en de algemene voorwaarden van de bezochte site. De inhoudsweergave gebeurt geheel automatisch via een koppeling met de betreffende websites. Ook wordt er gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI).

Wijzigingen

Indien deze disclaimer wordt gewijzigd, vindt u de meest recente versie ervan op deze pagina. Voor vragen, klachten of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@dutchcryptotalk.com.

Geen Financieel Advies

De informatie op de website van Dutch Crypto Talk is niet bedoeld als financieel advies. Het kan dan ook nooit worden beschouwd als financieel advies. U dient altijd zelf gedegen onderzoek te doen voordat u investeert in cryptocurrencies zoals Bitcoin. Investeer alleen met geld dat u kunt missen. Het investeren in cryptocurrencies brengt aanzienlijke financiële risico’s met zich mee vanwege de volatiele koersbewegingen van Bitcoin en andere cryptovaluta. Hierdoor kunt u uw inleg verliezen. Dutch Crypto Talk kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zijn geen professionele adviseurs en nemen geen verantwoordelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het opvolgen van adviezen of informatie op deze site. De informatie op deze site is bedoeld voor educatieve doeleinden.