Disclaimer dutchcryptotalk.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://dutchcryptotalk.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Dutch Crypto Talk. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch Crypto Talk is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dutch Crypto Talk. Wel is de mogelijk om content te delen via social media.

Geen garantie op juistheid!

Indien van toepassing:
Dutch Crypto Talk streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie  op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Dutch Crypto Talk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Inhoud afkomstig van websites van derden en AI
Op deze site treft u een aantal links en afbeeldingen afkomstig van externe bronnen. Dutch Crypto Talk is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden en/of de wijze waarop deze websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. De inhoud- uitwisseling verloopt geheel automatisch via een koppeling van de betreffende websites. Ook wordt er gebruik gemaakt van AI kunstmatige intelligentie

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Dutch Crypto Talk  op deze pagina. Voor vragen, klachten of opmerkingen kunt u mail sturen naar info@dutchcryptotalk.com

Geen financieel advies
Informatie op de website van Dutch Crypto Talk  is geen financieel advies. Informatie kan dan ook nooit worden gezien als financieel advies. U dient altijd zelf gedegen onderzoek te doen naar investeren in ‎Cryptocurrencies (Cryptocurrency) zoals Bitcoin. Investeer alleen met geld wat u kunt missen. Het investeren in cryptocurrencies brengt grote financiële risico’s met zich mee door de zeer volatiele koers waar Bitcoin en andere crypto munten aan onderhevig zijn. Waar door u inzet kan verliezen! Dutch Crypto Talk kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Wij zijn geen professioneel adviseur en accepteer dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is als educatief bedoeld.

Deel deze pagina