Is mijn crypto mining apparaat (MINER) gebonden aan schommelingen op de financiële markten?

Laten wij als voorbeeld de Bitcoin nemen. Deze werkt als een digitale decentrale munt op basis van een publiek logbestand. In dit bestand worden alle transacties bijgehouden welk ooit door middel van transacties zijn ontstaan. In de wereld van cryptovaluta wordt dit ook wel de zogenaamde ‘blockchain’ genoemd. Een block is niets meer dan een databestand welke geformuleerd wordt middels een wiskundige berekening. Een miner is degene die grote rekenkracht aan hardware beschikbaar stelt voor het oplossen van deze moeilijke berekeningen. Zodra de mining apparaat een berekening oplost wordt degene daarvoor beloond. Een mining apparaat is een computer die bestaat uit specifieke hardware onderdelen die zodanig zijn samengesteld om daarmee moeilijke berekeningen te kunnen oplossen. Het proces van mining gebeurt steeds door gebruik te maken van een bepaald computersysteem welke is voorzien van een grafische kaart of GPU evenals een processor of CPU. Een volledig apparaat bestaat uit normale dagelijkse computercomponenten.

Feiten

Consument heeft in 2017 een miner gekocht bij een bedrijf die handelt in dit soort apparaten. Nadat de consument het product ontvangen en kort getest heeft, is hij bij nader inziens overgegaan (onverwijld)  tot het instellen van een beroep op herroepingsrecht. Handelaar weigert om mee te werken, omdat hij vindt dat er sprake is van een product die uitgezonderd is in artikel 6:230p onder a Burgerlijk Wetboek.

Oordeel commissie

Commissie stelt dat bij een computerapparatuur geen sprake kan zijn van een zaak die gebonden is aan de schommelingen op de financiële markten. Het gaat immers om een apparaat dat is samengesteld uit normaal verhandelbare componenten. De onderdelen van zo’n apparaat kunnen best onderhevig zijn aan marktwerking, echter is dit wezenlijk anders dan afhankelijkheid van financiële markten. Tevens is dit niet een ‘goed’ wat de wetgever onder de uitzonderingen heeft willen doen vallen. De Europese wetgever heeft voorbeelden genoemd die eventueel onder het begrip ‘financiële markten’ kunnen vallen en bij een computer is hier geen sprake van. De ondernemer wist, althans had moeten, dan wel kunnen weten dat aan een koopovereenkomst op afstand risico’s verbonden zijn. Deze risico’s zijn des ondernemers. De ondernemer kan dergelijke risico’s niet afwentelen op de consumenten. De consument heeft op 21 augustus 2017 gebruik gemaakt van het herroepingsrecht en daarmee de overeenkomst ontbonden. Daarmee rust, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:230r lid 1 BW, de verplichting op de ondernemer om binnen veertien dagen daarna de koopprijs en eventuele bijkomende door de consument betaalde kosten aan de consument terug te betalen.

De commissie is dan ook van oordeel dat bij een koopovereenkomst betreffende mining-apparatuur een consument niet afgehouden kan worden van het recht om de overeenkomst te herroepen. Omdat artikel 6:230o BW dwingend recht is, kan de ondernemer daar ook niet in de door hem gehanteerde algemene voorwaarden van afwijken.

Een van onze juristen heeft deze zaak bij de Geschillencommissie aanhangig gemaakt en tevens met een positieve resultaat afgerond. Mocht u vragen hebben omtrent herroepingsrecht of vragen gerelateerd aan cryptovaluta, neem dan gerust contact met ons op! 

Als bedrijf is het interessant om cryptocurrency als betaalmiddel te accepteren, maar wat betreft de wet- en regelgeving is het niet altijd even makkelijk. Overweeg je cryptocurrency te accepteren, dan kan IoT Juristen jou op weg helpen, met de vragen en voorzorgsmaatregelen die voor jou van toepassing kunnen zijn. Neem voor meer informatie contacto op met IoT Juristen via: info@iotjuristen.com of contactformulier