Wat is een smart-contract?

Wat is een slim contract eigenlijk?

Een slim contract is een programma dat de uitvoering van een gespecificeerd resultaat start wanneer aan vooraf gespecificeerde voorwaarden is voldaan. Met andere woorden:Partijen komen een aantal voorwaarden met elkaar overeen en de resultaten daarvan kunnen vooraf in de uitvoering worden bepaald. Wat wij hier gaan beschouwen (twee voorbeelden), is dat wanneer aan de vereisten van de overeenkomst wordt voldaan, het slimme contract automatisch uitgevoerd wordt. Het principe en de meest duidelijke voordelen van deze technologie zijn de uitschakeling van tussenpersonen en de oplossing van het probleem van vertrouwen, wat een verworvenheid is van technologisch vertrouwen.

De eerste en meest eenvoudige toepassing van een dergelijk contract is een multi-handtekeningcontract (d.w.z. multisig, escrow). De partijen die elkaar niet vertrouwen, kunnen een bepaald aantal activa in de blockchain bevriezen.

Voorbeeld 1:

Stel, dat ouders van een kind een contract opmaken waarbij zij per maand €50 euro sparen voor het kind. Wanneer hij/zij 18 jaar oud wordt krijgt het kind beschikking over het spaartegoed. Dit type contract accepteert transacties, draagt geld over van de ene bankrekening naar de andere en controleert de tijdlijn voor een specifieke datum (geboortedatum en leeftijd van 18 jaar). Zodra het kind 18 jaar is wordt het geldbedrag automatisch overgeboekt naar zijn rekeningnummer. De zogenaamde miners die de code van dit contract tegenkomen zullen dit onvoorwaardelijk uitvoeren. Met andere woorden wanneer de tijd rijp, is wordt het contract automatisch uitgevoerd en in de blockchain-register opgenomen.

Voorbeeld 2

Een ander type contract kan een contract zijn dat de weddenschappen op de bitcoin-prijs op een specifieke datum accepteert en vervolgens het geld overmaakt naar de winnende partij op basis van het resultaat. Hoe weet een contract een bitcoin-tarief wanneer het zo ver is? Kunnen de gegevens tenslotte niet worden veranderd of nagebootst?

Dergelijke problemen kunnen worden opgelost met Oracles. Een orakel is een dirigentprogramma dat informatie uit externe gegevensbronnen overdraagt ​​aan de blockchain en de nodige gegevens verschaft om slimme contracten uit te voeren. Een orakel kan bijvoorbeeld aandelenkoersen op het externe web volgen en deze gegevens overbrengen naar de blockchain.

Onvoorwaardelijke voordelen van slimme contracttechnologie zijn uiteraard besparingen (vanwege het ontbreken van tussenpersonen); onveranderlijkheid (aangezien de voorgeschreven voorwaarden van het contract zijn opgeslagen in een gedistribueerd register, en niemand kan ze wijzigen) en snelheid (wanneer aan de voorwaarden is voldaan, start het proces onmiddellijk).

Over het algemeen is een slim contract een belangrijke doorbraak en een basis voor bredere toepassingen van blockchain-technologie. Slimme contracten hebben de markt via ICO’s uitgebreid, maar hun toepasbaarheid reikt veel verder. Alleen de tijd zal uitwijzen of slimme contracten andere kerngebieden van de economie verstoren.


Als bedrijf is het interessant om cryptocurrency als betaalmiddel te accepteren, maar wat betreft de wet- en regelgeving is het niet altijd even makkelijk. Overweeg je cryptocurrency te accepteren, dan kan IoT Juristen jou op weg helpen, met de vragen en voorzorgsmaatregelen die voor jou van toepassing kunnen zijn. Neem voor meer informatie contacto op met IoT Juristen via: info@iotjuristen.com of contactformulier